Štvrtok 22.10.2020
-a a+
Praha a okolí
776 550 911
Zlínský kraj
774 759 574
GDPR
Spoločnosť má zavedený systém kvality ISO 9001: 2001
ISO logo
ISO logo
ISO logo

Izolačné sklá

SME PRIAMYM VÝROBCOM IZOLAČNÝCH SKIEL!

Izolačné dvojsklá sú tvorené dvomi tabuľami plochého skla, ktorých vzdialenosť je vymedzovaná distančným rámčekom. Distančný rámček je naplnený vysušovacím prostriedkom, ktorý zabraňuje kondenzácii vodných pár v priestore medzi sklami. Celoobvodové spojenie skla s rámčekom je prevedené trvale plastickým tmelom (tzv. butylom), ktorý pôsobí ako bariéra proti úniku inertného plynu a proti prenikaniu vlhkosti do priestoru medzi sklami. Vonkajší okraj je utesnený trvale pružným tmelom, ktorý zabezpečuje pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu.

Izolačné schopnosti - zlepšenie izolačných schopností sa dosahuje rozdelením priestoru medzi sklami (sklom, fóliou) na dve komory, pridaním pokovovania do systému a plnením internými plynmi (Argón, Kryptón).

IZOLAČNÉ DVOJSKLÁ, TROJSKLÁ (I S PRESAHOM)

1. sklo - všetky typy plochého skla Float + špeciálne sklá
2. distančný rámček
-používané hrúbky 6 - 16 mm
-používané druhy: plast, hliník, nerez
3. molekulové sito - vysušovací prostriedok na báze zeolitov
4. butyl - prvý stupeň utesnenia dvojskla nanášaný za tepla
5. polyuretánový alebo polysulfidový dvojzložkový tmel - druhý stupeň utesnenia izolačných skiel vulkanizujúcí na vzduchu
6. medzipriestor, vyplnený vzduchom alebo plynom (argón alebo kryptón či iná zmes plynov podľa požiadaviek na vlastnosti dvojskla)

 TYPY MATERIÁLOV POUŽÍVANÝCH NA VÝROBU IZOLAČNÝCH SKIEL

Číre sklá Bezpečnostné sklá Ornamentové sklá


TYPY RÁMČEKOV POUŽÍVANÝCH NA VÝROBU IZOLAČNÝCH SKIEL

Plastové rámčeky Hliníkové rámčeky Nerezové rámčeky

 

© 2015 Sklenářství nonstop